Social-Disconnectedness : Kita Tidak di Desain Untuk Pembatasan Sosial

Pada masa ini nongkrong ramai di jalanan dan berkumpul di ruang publik untuk sebuah kegiatan akan sangat dibatasi dan tidak diperbolehkan. Menghindari interaksi sosial dengan sesama tentu akan membangun rasa kesendirian dan kesepian dalam diri dan itu butuk. Tetapi apa ada cara-cara lain untuk menjaga diri tetap merasa baik selama menjalani kesendirian? Manusia adalah makhluk …

Continue reading